Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems

» Paslaugos » Socialinė parama » Socialinės paslaugos » Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Pageidaujantys įsigyti techninės pagalbos priemonę, asmuo ar jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai jo globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys kreipiasi į seniūniją arba į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Ežero g. 3, Kaune ir  pateikia šiuos dokumentus:

  1. Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) );
  2. Prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
  3. Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;
  5. Dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
  6. Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.
Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.