Dienos socialinė globa

» Paslaugos » Socialinė parama » Socialinės paslaugos » Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugą gali gauti vaikai ir suaugę asmenys, turintys negalią.

Dienos socialinės globos paslauga gali būti teikiama asmens namuose ir institucijoje. Dienos socialinė globa asmens namuose gali būti teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną, institucijoje – nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas-paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio;

4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos);

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) apie asmens sveikatos būklę;

6. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.