Vienkartinė piniginė socialinė parama

» Paslaugos » Socialinė parama » Socialinė parama » Vienkartinės išmokos » Vienkartinė piniginė socialinė parama

Piniginė socialinė parama įstatymų nenumatytais atvejais (toliau – piniginė socialinė parama) gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims (šeimai) arba vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – asmuo), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir gyvenantiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

Piniginė socialinė parama skiriama siekiant padėti asmenims išspręsti susidariusias sudėtingas situacijas, sveikatos problemas ar kitais atvejais, susijusiais su socialinės gerovės užtikrinimu Savivaldybėje, numatytais Kauno rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos įstatymų nenumatytais atvejais skyrimo tvarkos apraše.

Asmenys deklaruoti ir gyvenantys Savivaldybėje, prašymus gali pateikti gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatoriui arba Savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Su tvarkos aprašu galite susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/5571c200231711eabe008ea93139d588?faces-redirect=true .

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.