Parama mokiniams

» Paslaugos » Socialinė parama » Socialinė parama » Parama mokiniams

Pajamos 1-am šeimos nariui turi neviršyti 1,5 VRP (153 Eur ).

Socialinę paramą mokiniams sudaro mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
4.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
4.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo, mirties faktą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar Sodros išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.4. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
5. Kiti dokumentai (nurodyti).

Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Paslauga teikiama seniūnijoje arba galite užsakyti elektroniniu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19627/10420?searchId=fc16b51b-5b72-49d6-8513-d04558efdb3c .

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.