Leidimai laidoti

» Paslaugos » Leidimai » Leidimai laidoti

Užliedžių seniūnijoje registruojamos tik Užliedžių seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų arba seniūnijos teritorijoje mirusių gyventojų mirtys.

Leidimai laidojimui „Ledos“ ir „N. Muniškių“ kapinėse išduodami seniūnijoje.

Mirties faktui registruoti pateikiami:

  1. Medicinos įstaigos išduotas mirties liudijimas;
  2. Mirusiojo asmenybę liudijantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje);
  3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jei yra nustatytas mirties faktas arba asmuo paskelbtas mirusiu;
  4. Asmuo, registruojantis mirtį turi pateikti asmens dokumentą (LR pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo mirtis registruojama pagal į lietuvių kalbą išverstą užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą (išrašą iš mirusiųjų registro).

Dėl socialinės pašalpos kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių pr. 371, Kaunas) arba seniūnijoje.

_____________________

Užliedžių seniūnija vadovaujasi Kauno rajono savivaldybės tarybos „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo” 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-406

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.