Deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimas

» Paslaugos » Gyvenamosios vietos deklaravimas » Deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimas

1. Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba naikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys;
2. Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją, paštu arba elektroniniu paštu.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu- šio dokumento kopija);
3. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybę ar kitokią teisėtą valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.


Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.