Giraitės sporto ir laisvalaikio parko statybos projekto projektiniai pasiūlymai

KAUNO R. GIRAITĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO PARKO, ESANČIO KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., GIRAITĖS K., AKACIJŲ G. 1A statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti KAUNO R. GIRAITĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO PARKO, ESANČIO KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., GIRAITĖS K., AKACIJŲ G. 1A statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., AKACIJŲ g.1A.
Žemės sklypo kad. Nr. 5283/0005:476, plotas 1,9533 ha, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Statinio paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projektuotojas UAB „Dalis erdvės”, buveinės adresas A. Jakšto g.16-1 LT-44275 Kaunas, tel. Nr. (8-37) 320110, el. paštas info@daliserdves.com.
Projekto vadovas ir projektinius pasiūlymus parengęs asmuo Astijus Taujanskas, kvalifikacijos atestatas Nr .A 583, el. paštas info@daliserdves.com , tel. Nr.869832661.
Statytojas Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, el. paštas info@krs.lt .
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt (papildoma informacija tel. 8-37 305502).
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams paštu adresu A. Jakšto g. 16-1, Kaunas, UAB „Dalis erdvės” , el. paštu info@daliserdves.com arba telefonais (8-37) 320110 ir 867261115 iki 2022-07-15.
Viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-15 15.00 val. statytojui pageidaujant – nuotoliniu būdu, prisijungus:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:35148b4f98274cc88b0992640c736dfd@thread.tacv2/1643626014753?context=%7B%22Tid%22:%22b96b42ec-25f1-49f9-a66d-b4d31467992b%22,%22Oid%22:%227a7b514a-0a46-49fe-9c5c-6fc1f8389e1a%22%7D

https://www.krs.lt/media/36304/pp_akaciju-g1a-giraite.pdf

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.