Vienkartinės išmokos

VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI

Paslaugos pavadinimas

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybė

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Tikslinės grupės

Kiti asmenys

Kategorija

Socialinė parama

 

 

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). 2008, Nr. 81-3175 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Nėščiai nedirbančiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki gimdymo likus 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentas.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą arba vaiko gimimo liudijimas.
5. Banko sąskaita.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sveikatos priežiūros įstaigos pažymos išdavimo dienos

Formos ir nuorodos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo". (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)

 

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

Paslaugos pavadinimas

Vienkartinė išmoka vaikui

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybė

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Gimus kūdikiui, motinai (tėvui) mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka

Tikslinės grupės

Šeimos auginančios vaikus

Kategorija

Socialinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos aprašyma

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
Gimus kūdikiui, motinai (tėvui) įtėviui ar vaiko globėjai mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka (gimus kūdikiui iki 2008-12-31, mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka).
Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus 1994-11-03 įstatymo Nr. I-621 pakeitimo 2004-05-18 įstatymu Nr. IX-2237 (Žin., 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175). Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Išmoka neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, taip pat įvaikinus sutuoktinio (sugyventinio) vaiką.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgent į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimus vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

 

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybės dokumentai.
  3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
  4. Vaiko gimimo liudijimas.
  5. Santuokos liudijimas.
  6. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo ar globos nustatymo.
  7. Banko sąskaita.

Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką ankščiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.