Užliedžių seniūnijoje išrinkti seniūnaičiai 2017-2019 m. kadencijai

2017 Rugpjūčio 10 d.

Seniūnaitija

Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė, tel. Nr., el.paštas

Giraitės 1-oji

Darius Martusevičius

Tel.861677093

martusevicius@mruni.eu

Giraitės 2-oji

Aurimas Bagdanavičius

Tel.864063001

a.bagdanavicius@inbox.lt

Užliedžių 1-oji

Asta Ščesnulevičiūtė

Tel.86040220

astascesnuleviciute@gmail.com

Užliedžių 2-oji

Mindaugas Ašmenskas

Tel.867975938

asmenskas.mindaugas@gmail.com

Sausinės

Kristina Ramanauskienė

Tel.8652-82803

karstana@gmail.com

Sodų

Deividas Streikus

Tel.869937733

deividas.streikus@gmail.com

Vijūkų

Egidijus Bušeika

Tel.866601666

e.buseika@gmail.com

Naujųjų Muniškių

Robertas Girnius

Tel.868211868