Uliedi? seni?nijoje irinkti seni?nai?iai 2019-2023 m. kadencijai

2019 Lapkričio 28 d.

Uliedi? sen?nijos seni?nai?i? s?rašas:
1. Kašton? seni?naitija

Loreta Juodišien?
tel.8 611 23647 
loreta.juodisiene@gmail.com


2. Pakaun?s seni?naitija  

Mindaugas Slankauskas
tel.8 616-16621
m.slankauskas@gmail.com

3. Topoli? seni?naitija

Arvydas Mitrikevi?ius
tel.8 676 - 66665
arvydasmitrikevicius@gmail.com

4. Nev?io seni?naitija

Laima Pilipavi?ien?
tel.8 618-42465
info@medialogas.lt

5. Pieni? seni?naitija

Karolis Muduris
tel.8 698 34660
karolis.muduris@gmail.com


6. Griel?s seni?naitija

 ilvinas Berinkevi?ius
tel.8 679-02704
z.berinkevicius@gmail.com

7. Vij?k? šiaurin? seni?naitija

Darius Janulevi?ius
tel.8 654 99321
dariusjanulevicius81@gmail.com

8. Vij?k? pietin? seni?naitija 

Nerijus Damanskis
tel.8 685-12155
damanskisnerijus@gmail.com

9. Sausin?s seni?naitija

Kristina Ramanauskien?
tel. 8 652-82803
karstana@gmail.com

10. Sod? seni?naitija

Deividas Streikus
tel. 8 699- 37733
deividas.streikus@gmail.com

11. Nauj?j? Muniški? seni?naitija

Robertas Girnius
tel. 8 682-11868