Uliedi? seni?nijoje irinkti seni?nai?iai 2017-2019 m. kadencijai

2017 Rugpjūčio 10 d.

Seni?naitija

Išrinkto seni?nai?io vardas, pavard?, tel. Nr., el.paštas

Girait?s 1-oji

Darius Martusevi?ius

Tel.861677093

martusevicius@mruni.eu

Girait?s 2-oji

Aurimas Bagdanavi?ius

Tel.864063001

a.bagdanavicius@inbox.lt

Uliedi? 1-oji

Asta Š?esnulevi?i?t?

Tel.86040220

astascesnuleviciute@gmail.com

Uliedi? 2-oji

Mindaugas Ašmenskas

Tel.867975938

asmenskas.mindaugas@gmail.com

Sausin?s

Kristina Ramanauskien?

Tel.8652-82803

karstana@gmail.com

Sod?

Deividas Streikus

Tel.869937733

deividas.streikus@gmail.com

Vij?k?

Egidijus Bušeika

Tel.866601666

e.buseika@gmail.com

Nauj?j? Muniški?

Robertas Girnius

Tel.868211868