Speciali?j? poreiki? ir j? lygio nustatymas

Paslaugos pavadinimas

Speciali?j? poreiki? ir j? lygio nustatymas

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teik?jas

Kauno rajono savivaldyb?

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Speciali?j? poreiki? ir j? lygio nustatymas, skyrimas

Tikslin?s grup?s

-

Kategorija

Socialin? parama

Paslaugos aprašymas

Senatv?s pensijos ami? sukakusiems asmenims nustatomi speciali?j? poreiki? lygiai ir išduodami ne?galiojo paym?jimai.

Formos ir nuorodos

Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 ?sakymas Nr. A1-316 "D?l speciali?j? poreiki? nustatymo ir j? tenkinimo s?lyg? bei taisykli? patvirtinimo"