Paymos

ŠEIMOS SUD?TIES PAYMA

Asmenys, norintys gauti šeimos sud?ties paym? pateikia:
•    Pas? arba asmens tapatyb?s kortel?
•    Upildyt? nustatytos formos prašym?
Paymos išduodamos 1 kabinete.
Darbo laikas:

Pirmadien?-ketvirtadien? 8:00 - 17:00 val.
Penktadien?  8:00 - 15:45 val.
Piet? pertrauka: 12:00 - 12:45 val.

 

PAYMA-IŠRAŠAS IŠ NAM? ?KIO KNYGOS

Kai kuriais atvejais, norint ?teisinti pastatus Registr? centrui reikalinga pateikti seni?no paym? apie pastatus ir statinius. Tokiu atveju reikia kreiptis ? seni?nij? ir gauti išraš? apie pastatus ir statinius.
Seni?nijoje išduodamos paymos tik  apie 1991 -1998 metais tur?tus pastatus. Norint gauti ši? paym?, reikia pateikti:
1.    Nustatytos formos prašym? (upildyt? atsinešti ? seni?nij?);
2.    Pas? arba asmens tapatyb?s kortel?;
3.    Paveld?jimo dokumentus;
4.    Kadastrini? matavim? bylut?.
Paymos išduodamos tik Uliedi? seni?nijos gyventojams ?statym? numatytais terminais (per m?nes?, o papildomo tyrimo bei patikrinimo nereikalingais atvejais, ne v?liau kaip per 15 darbo dien?).
Kreiptis ? 1 kabinet?.

 

PAYMA TEISMUI D?L BUTO PARDAVIMO AR ?KEITIMO

Kai kuriais atvejais, parduodant, ?kei?iant, mainant ar dovanojant nekilnojam?j? turt?, teismui reikia pateikti Kauno rajono savivaldyb?s administracijos Vaiko teisi? apsaugos tarnybos paym?.
Vaiko teisi? apsaugos tarnybos payma, kad nekilnojamo turto pardavimo, ?keitimo sandoris neprieštarauja vaik? interesams, Kauno rajono apylink?s Teismui reikalinga:
1.    Asmenims, turintiems vaik? iki 18 met?;
2.    Asmenims, ?kei?iantiems, parduodantiems savo vaikams ar globotiniams priklausant? nekilnojam? turt?.
Tokiu atveju pirmiausiai reikia kreiptis ? seni?nij? ir gauti šeimos sud?ties paym? adreuot? Kauno rajono apylink?s teismui.
Norint gauti ši? seni?nijos paym?, reikia pateikti:
1.    Nustatytos formos prašym? (upildyt? atsinešti ? seni?nij?);
2.    Pas? arba asmens tapatyb?s kortel?.
Paymos išduodamos tik Uliedi? seni?nijos gyventojams ?statym? numatytais terminais (per m?nes?, o papildomo tyrimo bei patikrinimo nereikalingais atvejais, nedelsiant, bet ne v?liau kaip per 15 darbo dien?).
Kreiptis ? 1 kabinet?.

 

KITOS PAYMOS

Pateikus pas? arba asmens tapatyb?s kortel? ir prašym? seni?nijoje išduodamos:
• gyvenamosios vietos deklaravimo paymos
• paymos patalp? savininkams apie deklaruotus asmenis
• paymos apie paskutin? mirusiojo gyvenam?j? viet? (tik pateikus mirties liudijimo original?)
• paymos apie ?traukim? ? gyvenamosios vietos neturin?i? asmen? apskait?.
Paymos išduodamos 4 kabinete.
Darbo laikas:

Pirmadien?-ketvirtadien? 8:00 - 17:00 val.
Penktadien?  8:00 - 15:45 val.
Piet? pertrauka: 12:00 - 12:45 val.