Parama mokiniams

PARAMA MOKINIAMS
Pajamos 1-am šeimos nariui turi neviršyti 1,5 VRP (525 Lt.)
Socialinę paramą mokiniams sudaro mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
Pateikiami dokumentai:
1.    prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti,
2.    suaugusių šeimos narių asmens dokumentai, vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai),
3.    pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl paramos mėnesio, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais pasikeitė),
4.    pažymos iš mokymo įstaigų  ir kiti dokumentai pagal poreikį.