Atlikti melioracijos remonto darbai Topoli? ir Sodiaus gatv?se

2017 Lapkričio 22 d.

Pra?jusi? savait? baigti lietaus nuotek? tinkl? remonto darbai Sodiaus gatv?je ( Uliedi? k.) ir melioracijos drenao sistemos remonto darbai Topoli? gatv?je (Girait?s k.).

skaityti plačiau...

Kauno rajono savivaldyb?s gyventoj? d?mesiui

2017 Lapkričio 20 d.

Lapkri?io 23 d. ( ketvirtadien? ) 11.15 - 11.25 val. prie seni?nijos, iš gyventoj? bus nemokamai renkamos šios aplinkai pavojingos atliekos: automobili? akumuliatoriai, automobili? amortizatoriai, automobili? kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, padangos ( vienas gyventojas ( automobilio valdytojas) gal?s atiduoti ne daugiau kaip 2 naudotas automobilio padangas). Automobili? akumuliatoriai, kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva turi b?ti tinkamai supakuoti.

skaityti plačiau...

Pastatytas Kazio Veverskio informacinis stendas

2017 Lapkričio 16 d.

Lapkri?io 16 dien? Kazio Veverskio ?ties vietoje, Up?s gatv?je, šalia Nev?io buvo pastatytas informacinis stendas apie Kazio Veverskio asmenyb? ir svarbiausius jo gyvenimo ?vykius.

skaityti plačiau...

Pabaigti gatvi? apvietimo ?rengimo darbai

2017 Lapkričio 16 d.

Lapkri?io 15 d. pabaigti gatvi? apšvietimo ?rengimo darbai, kuriuos atliko I? "Gistata". Dviej? m?nesi? laikotarpyje buvo pastatyta 30 gatv?s apšvietimo stulp?. Girait?s kaime pastatyta - 15, iš j? Tyrlaukio g. - 6, kelyje tarp Plento ir Topoli? gatvi? - 9. Uliedi? kaime taip pat  pastatyta 15 gatv?s apšvietimo stulp?, iš j? Kr?m? g. - 8, Laisvalaikio ir sporto aikšt?je, greta Ledos g. 6 namo - 3 ir Minties g. - 4.

2018 metais planuojami A. Šapokos gatv?s ( Girait?s k.), Griel?s ir Pieni? gatvi? ( Uliedi? k.) apšvietimo ?rengimo darbai.

skaityti plačiau...

Griel?s ir Liucijanavos gatv?se paym?ti greit? mainantys kalneliai ir sustatyti signaliniai stulpeliai

2017 Lapkričio 13 d.

Griel?s (Uliedi? k.) ir Liucijanavos (Vij?k? k.) gatv?se  paym?ti greit? mainantys kalneliai ir sustatyti signaliniai stulpeliai

skaityti plačiau...

Artimiausi renginiai

Šiuo metu renginių nėra