Leidimai laidoti

LEIDIMAI LAIDOTI

Mirtis registruojama ir mirties liudijimas išduodamas Kauno r. savivaldybės administracijos Užliedžių seniūnijoje 2 kabinete.

Užliedžių seniūnijoje registruojamos tik Užliedžių seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų arba seniūnijos teritorijoje mirusių gyventojų mirtys.

Mirties faktui registruoti pateikiami :

  1. Medicinos įstaigos išduotas mirties liudijimas.
  2. Mirusiojo asmenybę liudijantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). 
  3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jei yra nustatytas mirties faktas arba asmuo paskelbtas mirusiu. 
  4. Asmuo, registruojantis mirtį turi pateikti asmens dokumentą (LR pasą arba asmens tapatybės kortelę

Užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo mirtis registruojama pagal į lietuvių kalbą išverstą užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą (išrašą iš mirusiųjų registro).

Dėl socialinės pašalpos kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Leidimai laidojimui Ledos ir N. Muniškių kapinėse išduodami seniūnijoje.

Užliedžių seniūnija vadovaujasi Kauno rajono savivaldybės tarybos "Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo" 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-224