Leidimai prekybai

Leidimus prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose išduoda seniūnas, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2009-04-02 Nr. TS-114 "Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo".

Asmuo, pateikęs mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą  apie atitinkamos vietinės rinkliavos sumokėjimą, seniūnijoje gauna nustatytos formos leidimą, suteikiantį teisę rinkliavos mokėtojui seniūnijos nurodytoje vietoje, nustatyta tvarka teikti paslaugas ar prekiauti nurodytos rūšies prekėmis.

Rinkliava mokama į:

Kauno rajono savivaldybės administracija  įmones kodas  188756386

LT51 4010 0425 0317 5062  AB DNB bankas

 

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka:

Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje, seniūnui pateikia:

1. Prašymą, kuriame

juridinis asmuo nurodo:

 • įmonės pavadinimą, buveinės adresą, registracijos numerį, kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį;
 • pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vietą;
 • pageidaujamą komercinės ir ūkinės veiklos rūšį;
 • pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vieneto tipą;
 • viešojo maitinimo įmonės, norinčios prekiauti vasaros sezono metu, nurodo kavinės ar restorano tęsinį bei pageidaujamą lauko kavinės plotą;
 • pageidaujamą leidimo įsigaliojimo datą.

fizinis asmuo nurodo:

 • vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, patento (kai jo reikia) numerį, asmens kodą;
 • pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vietą;
 • pageidaujamą komercinės ir ūkinės veiklos rūšį;
 • pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vieneto tipą;
 • pageidaujamą leidimo įsigaliojimo datą.

2. Įmonės registracijos pažymėjimą, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą;
3. Kauno visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą - komercinės ūkinės veiklos higienos pasą.

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, privalo apie tai raštu pranešti leidimą išdavusiam seniūnui, kuris išduoda leidimo dublikatą su žyma ´Dublikatas˙. Leidimų bei dublikatų kopijos negalioja.

Leidimai neišduodami:

 • jei įmonė ar fizinis asmuo sistemingai pažeidinėja prekybos viešose vietose tvarką;
 • jei leidimas prekiauti ar teikti paslaugas buvo panaikintas.

Vietinė rinkliava

Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose renkama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio  2014-10-30 Nr. TS-406 sprendimu.

 Vietinės rinkliavos rūšys:

• Vienkartinė (dienos)
• Mėnesio
• Vienkartinė masinių renginių, mugių, švenčių, parodų metu

Leidimo prekiauti mėnesio tarifai:

 • kai prekiaujama nuo laikinųjų prekystalių ar vežimėlių -  14Eur ;
 • kai prekiaujama iš prekiauti pritaikytų automobilių ir automobilių priekabų - 43Eur;
 • kai prekiaujama iš kioskų vienai prekybos vietai - 35Eur;

Leidimo prekiauti vieną dieną tarifai:

Už leidimo prekiauti masinių renginių, švenčių, mugių, parodų metu išdavimą nustatomi vienos dienos tarifai:

• kai prekiaujama karštais užkandžiais ir patiekalais 5,8Eur už vietą;
• kai prekiaujama fasuotais maisto produktais, vaisiais ir daržovėmis 2,9Eur už vietą;
• kai prekiaujama ne maisto prekėmis 2,9Eur už vietą.
• kai prekiaujama gėlėmis, vainikais, žvakėmis mirusiųjų atminčiai pagerbti 1,4Eur/ 1kv m.
• prekiauti eglutėmis ir eglių šakomis 8,7Eur už vietą.
• už leidimo teikti paslaugas masinių renginių, švenčių, parodų metu išdavimą rinkliava  5,8Eur už vietą.

 

Lengvatos rinkliavų mokėtojams

 Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami:

• neįgalieji asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis,
• asmenys, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,
• sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką.

50 proc. mažesnis vietinių rinkliavų mokestis taikomas asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.
Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti renginių metu žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje.