KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2017 Rugpjūčio 02 d.

Kauno rajono seniūnijų bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir (ar) bendrijos  kviečiamos teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Užliedžių seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2017 liepos 25 d. protokoliniu sprendimu  patvirtinta prioritetinė vykdytinos ir finansuotinos veiklos:

25.3. - kultūrinė ir švietėjiška veikla;

25.6. – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 100 kabinete  (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Tatarūnis,                 tel.  (8 37) 30 55 39,  el. p. algirdas.tatarunis@krs.lt