Kei?iasi seni?nai?i? rinkim? datos

2017 Birželio 02 d.

,,Lokomotyvo‘‘, ,,Granito‘‘, ,,Vanagyn?s‘‘ sod? kandidatai ? seni?nai?ius:

 1. Inga Jon?ien?.
 2. Deividas Streikus.

Prašome aktyviai dalyvauti susirinkime, kuris ?vyks š.m. birelio 29 d. 18.30 val. (Prie parduotuv?s), balsuojant u pasirinkt? kandidat? ? seni?nai?ius.

 

Sausin?s kaimo  kandidatai ? seni?nai?ius:

 1. Kristina Ramanauskien?.

Prašome aktyviai dalyvauti susirinkime, kuris ?vyks š.m. birelio 29 d. 19.30 val. (Daugiabu?i? nam? kieme, Sausin?s k.) balsuojant u pasirinkt? kandidat? ? seni?nai?ius.

 

Nauj?j? Muniški? kaimo kandidatai ? seni?nai?ius:

 1. Robertas Girnius

Prašome aktyviai dalyvauti susirinkime, kuris ?vyks š.m. birelio 29 d. 17.30 val. (Daugiabu?i? nam? kieme, Lauko g., N.Muniški? k.) balsuojant u pasirinkt? kandidat? ? seni?nai?ius.

 

Vij?k? seni?naitijos kandidatai :

 1. Egidijus Bušeika, Saul?gr?? g. 8-1, Romaini? Kaimel?s k., Kauno r.
 2. Nerijus Damanskis, Girel?s g. 10, Vij?k? k., Kauno r.

Balsavime, renkant šios seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 • Vij?k? kaimas, Romaini? Kaimel?s kaimas

Gyventoj? apklausa bus vykdoma

š.m. birelio 26 d.(pirmadien?) nuo 10 iki 19 val.

Uliedi? seni?nijos patalpose, Ledos g. 2, Uliedi? k.

 

Uliedi? 1-osios seni?naitijos kandidatai :

 1. Kristina Kasiulien?, Ledos g. 6-6, Uliedi? k., Kauno r.
 2. Asta Š?esnulevi?i?t?, Plento g. 1-3, Uliedi? k., Kauno r.

Balsavime, renkant šios seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 • Plento g., Kr?m? g., emai?i? g., Trumpoji g., Vyturio g., Draustinio g., Šark? g., Geni? g., Rasos g., Šulinio g., uv?dr? g., Pamišk?s g., Tulpi? g., Lakštingal? g., Volung?s g., Mediotoj?/2-oji g., Nev?io g., Ledos g., Sod? g., Senoji g., Piev? g., Kalno g., Šlaito g., Aušros g., Sodiaus g., Gintaro g., Pavasario g., Zyli? g., Voveri? g., Bivyli? kaimas, Paltiški? kaimas, Romaini?  kaimas, Kudr?n? kaimas

Uliedi? 2-osios seni?naitijos kandidatai :

 1. Mindaugas Ašmenskas, Pieni? g. 36-10, Uliedi? k., Kauno r.
 2. Algirdas Jarmalavi?ius, Griel?s g. 49-2, Uliedi? k., Kauno r.

Balsavime, renkant šios seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 • Griel?s g., Ilgoji g., Minties g., Erdv?s g., Margirio g., Jazmin? g., Sm?lio g., Pieni? g., Smilg? g., valg? g., Ryto g., Gimtin?s g., Gimini? g., Saul?s g., Vandens g., Roi? g., Vaivorykšt?s g., Lauko g., Jav? g., Rugi? g., Vakar?s g., Laur? g., Bij?n? g., Sporto g., , Bi?i? g., Eero g., Šviesos g., Draugyst?s g., Svajos g., Vakar? g.

Gyventoj? apklausa bus vykdoma

š.m. birelio 27 d.(antradien?) nuo 10 iki 19 val.

             Uliedi? seni?nijos patalpose, Ledos g. 2, Uliedi? k.

 

Girait?s 1-osios seni?naitijos kandidatai :

 1. Darius Martusevi?ius, Gluosni? g. 6, Girait?s k.

Balsavime, renkant šios seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 • Akacij? g., Alyv? g., Avie?i? g., ?uol? g., Brukni? g., Kašton? g., Liep? g., Skrobl? g., Spanguoli? g., Svaraini? g., Uosi? g., alioji g.,Klev? g., Gluosni? g., Iev? g., Kadagi? g., Lazdyn? g., Alksni? g., Drebuli? g., Egli? g., Tuj? g., Vijokli? g., Kiparis? g., Tuop? g., Sniego g.

Girait?s 2-osios seni?naitijos kandidatai :

 1. Aurimas Bagdanavi?ius, Girios g. 31C, Girait?s k., Kauno r.
 2. Linas iuraitis, Slyv? g. 2A-2, Girait?s k., Kauno r.

Balsavime, renkant šios seni?naitijosseni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 • Puš? g., Guob? g., ilvi?i? g., Sausmedi? g., Buk? g., Pluki? g., Vyšni? g., Slyv? g., Trešni? g., Vyšni? g., aros g., Obel? g., Ber? g., Pušyno g., Gervuogi? g., M?lyni? g., Maumedi? g., A. Šapokos g., Gebeni? g., Kedr? g., Girios g., Gili? g., Magnolij? g., Šermukšni? g., K?ni? g., Aronij? g., Palmi? g., Viri? g., Sedul? g., Karkl? g., Putin? g.

Gyventoj? apklausa bus vykdoma

š.m. birelio 26 d.(pirmadien?) nuo 10 iki 19 val.

            Uliedi? seni?nijos patalpose, Ledos g. 2, Uliedi? k.

 

Atvykstantieji balsuoti turi tur?ti asmens dokument?. Prašome gyventojus aktyviai balsuoti.