Kauno rajono savivaldyb?s gyventoj? d?mesiui

2017 Lapkričio 20 d.

?mon?s apie turimas alyv? ir apmokestinam?j? gamini? atliekas gali pranešti telefonu 8 687 95 159 arba el.paštu info@agia.lt