Kapinių priežiūra

Užliedžių seniūnijoje veikia šios kapinės:

 1. Ledos
 2. Naujųjų Muniškių (uždarytos, tačiau galima laidoti į šeimos kapą)

Ledos ir Naujųjų Muniškių kapines prižiūri kapinių prižiūrėtojas Saulius Jankauskas. Dėl informacijos kreiptis tel. (8-37) 337931

Laidojimo tvarka:

1. Laidojimo leidimus, išduoda Užliedžių seniūnas, laidojančiam asmeniui pateikus asmens dokumentą, rašytinį prašymą ir mirties liudijimo originalą.

Už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti.  Jeigu asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą miršta arba negali rūpintis kapaviete, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti seniūnui.  Kilę nesutarimai tarp giminaičių, sutuoktinio (-ės) ir kitų asmenų dėl atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens paskyrimo ir laidojimo joje gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Laidoti esamoje kapavietėje leidimas išduodamas kapavietę prižiūrinčiam asmeniui arba esant jo rašytiniam sutikimui. Tais atvejais, kai kapavietę prižiūrintis asmuo rašytinio prašymo laidoti  pats negali pateikti (dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo buvimo ar gyvenamoji vieta) arba nėra nurodytas asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, leidimas laidoti į turimą šeimos kapavietę išduodamas pateikus giminystės ryšį su palaidotu asmeniu įrodančius dokumentus ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus.

2. Laidojama nuo 10 iki 17 val. Pirmąją Šv. Kalėdų ir pirmąją Šv. Velykų dieną palaikai nelaidojami.

4. Kapo duobės gylis ne mažiau 200 cm. Derinant duobės kasimą, artimieji pateikia mirties liudijimą ir leidimą laidoti.

5. Kapinėse leidžiama lankytis:

 • šviesiu paros metu;
 • lapkričio 1 ir 2 dienomis – iki 23 val.

6. Kapinėse draudžiama:

 • laidoti, perlaidoti mirusiojo palaikus neturint kapinių prižiūrėtojo leidimo;
 • vykdyti kapavietės (kapo) atkasimo darbus;
 • statyti, tvarkyti transporto priemones, važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be kapinių prižiūrėtojo leidimo;
 • vedžioti naminius gyvulius;
 • šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, pilti žemes, kapaviečių įrengimo atliekas, mesti šiukšles tam neskirtose vietose;
 • keisti statinius kapavietėse, nesuderinus su Užliedžiųseniūnija;
 • klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;
 • leisti muziką ar kitaip triukšmauti;
 • prekiauti.

Keičiant antkapius ir tvoreles reikia suderinti su kapinių prižiūrėtoju. Senus antkapius ir tvoreles privalote išsivežti patys, draudžiama krauti šalia šiukšliadėžių. Už aplinkos teršimą yra numatytos piniginės baudos. Tel. 8-37 337930, 337931

INFORMUOJAME, KAD PASIKEITĖ LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS TAISYKLĖS. Visą išsamią informaciją rasite čia: Kauno rajono savivaldybės sprendimas TS-224.