Gatvi? apvietimas

Uliedi? seni?nijos gatvi? apšvietimo priei?ros darbus atlieka UAB “Komunalini? paslaug? centras”.

 

K? DARYTI, KAI NEDEGA GATV?S ŠVIESTUVAS?

GATV?S APŠVIETIMO GEDIMO PRANEŠIMAS

M?s? seni?nijoje daugiau kaip 400 šviestuv?, tod?l mums labai svarbi J?s? pagalba apie blogai ar visai nedegan?ius šviestuvus. Mes nor?tume inoti:

  • Gatv?s pavadinim? ir artimiausio prie atramos ar stulpo namo numer?;
  • Kas atsitiko: šviestuvas nedega, šviestuvas usidega ir po kurio laiko g?sta ( mirksi), dega dien?, sudauyta lempa ar apsauginis stiklas, matosi atviri laidai, sugadintas stulpas.
  • J?s? vard? ir telefono numer?, kad gal?tume esant reikalui papildomai patikslinti aplinkybes.

Apie šias problemas informuokite telefonais 8 37 337930, 8 37 337931 arba elektrononiu paštu seniunija@uzliedziai.krs.lt

Atkreipiame J?s? d?mes? ? tai, kad kartais gatv?s apšvietimas ?jungiamas dienos metu, kai norima patikrinti jo veikim? ar nustatyti gedim?.

Labai a?i?, kad pranešate mums apie gatvi? apšvietimo problemas!