D?mesio pakartotiniai seni?nai?i? rinkimai

2019 Lapkričio 20 d.

Pakartotiniai seni?nai?i? rinkimai vyks lapkri?io 27 d. (tre?iadien?).

Gyventoj? apklausa bus vykdoma š. m. lapkri?io 27 d. (tre?iadien?) nuo 8 iki 19 val., Uliedi? seni?nijos patalpose, Ledos g. 2, Uliedi? k.

Atvykstantieji balsuoti turi tur?ti asmens dokument?.

Kašton?  seni?naitijos kandidatai :

1. Laura Brozovskien?, Iev? g. 19, Girait?s k., Kauno r.

2. Laura Lubien?, Egli? g. 18, Girait?s k., Kauno r.

             3. Loreta Juodišien?, Egli? g. 8, Girait?s k., Kauno r.

Balsavime, renkant Kašton? seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

Girait?s k.: Akacij? g., Alyv? g., Avie?i? g., ?uol? g., Brukni? g., Kašton? g., Liep? g., Uosi? g., Skrobl? g., Spanguoli? g., Svaraini? g., alioji g., Klev? g., Gluosni? g., Iev? g., Kadagi? g., Lazdyn? g., Alksni? g., Drebuli? g., Egli? g., Tuj? g., Vijokli? g., Kiparis? g., Tuop? g., Sniego g., Guob? g.

 

Pakaun?s  seni?naitijos kandidatai :

1. Mindaugas Slankauskas, K?ni? g. 6-1, Girait?s k., Kauno r.

Balsavime, renkant Pakaun?s seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

Girait?s k.: Tyrlaukio g., Aronij? g., Viri? g., K?ni? g., Šermukšni? g., Palmi? g., Gili? g., Puš? g., Girios g., Magnolij? g., Putin? g., Maumedi? g., Kedr? g., Aktinidij? g., Karkl? g., Sedul? g., Astr? g., Lelij? g.

 

Topoli?  seni?naitijos kandidatai :

1. Arvydas Mitrikevi?ius, Ber? g. 41-2, Girait?s k., Kauno r.

 

Balsavime, renkant Topoli? seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se :

Girait?s k.: Topoli? g., Radast? g., ilvi?i? g., Sausmedi? g., Buk? g., Pluki? g., Vyšni? g., Slyv? g., Trešni? g., A. Šapokos g., aros g., Obel? g., Ber? g., Pušyno g., Gervuogi? g., M?lyni? g., Vij?k? k.: Jazmin? g., Plytupio g., ?uolyno g., Aguon? g., Bajor? g., Purien? g., Bij?n? g., Tulpi? g.

 

Vij?k? pietin?s seni?naitijos kandidatai :

  1. Audrius Kmita, Aluonos g. 33B-2,Vij?k? k., Kauno r.
  2. Nerijus Damanskis, Girel?s g. 10, Vij?k? k., Kauno r.

 Balsavime, renkant Vij?k? pietin?s seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

 Vij?k? k.: Šilagirio g., Lukn?s g., Ramioji g., Strazd? g., Gandr? g., Rasos g., Rugiag?li? g., iedo g., Nuokaln?s g., algirio g., Aukuro g., Saul?tekio g., Saul?s g., Ryto g., Parko g., Ugir?lio g., Sl?nio g., Raisto g., Pušyn?s g., Eglyn?lio g., Šilelio g., Vyturi? g., Aluonos g., J?r?s g., Smilt?s g., Girel?s g., Karkl?s g.

 

Nev?io  seni?naitijos kandidatai :

          1. Laima Pilipavi?ien?, Sod? g. 6, Uliedi? k., Kauno r.

Balsavime, renkant Nev?io seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se :

Uliedi? k.: Plento g., Kr?m? g., emai?i? g., Trumpoji g., Vyturio g., Daustinio g., Šark? g., Geni? g., Rasos g., Šulinio g., uv?dr? g., Pamišk?s g., Tulpi? g., Lakštingal? g., Volung?s g., Mediotoj? 2-oji g., Nev?io g., Ledos g., Sod? g., Senoji g., Piev? g., Kalno g., Šlaito g., Gintaro g., Pavasario g., Zyli? g., Voveri? g., Up?s g., Margirio g., Sm?lio g., Jazmin? g., Bij?n? g., Bivyli? k., Paltiški? k., Romaini? k., Kudr?n? k.

 

Pieni?  seni?naitijos kandidatai:

         1.  Gintaras Dabašinskas, Sodiaus g. 21, Uliedi? k., Kauno r.

          2. Ar?nas Auryla, Pieni? g. 29A-1,Uliedi? k., Kauno r.

          3. Karolis Muduris, Pieni? g. 6-4, Uliedi? k., Kauno r.       

Balsavime, renkant Pieni? seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se :

Uliedi? k.: Ilgoji g., Pieni? g., valg? g., R?t? g., Smilg? g., Minties g., Šviesos g., Draugyst?s g., Svajos g., Sodiaus g., Aušros g., Vakar? g.

 

Griel?s  seni?naitijos kandidatai :

           1.  ilvinas Berinkevi?ius, Griel?s g. 76-2, Uliedi? k., Kauno r.

 Balsavime, renkant Griel?s seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

Uliedi? k.: Griel?s g., Šilo g., Gimtin?s g., Gimini? g., Strazd? g., Gervi? g., Vieversi? g., Kranto g., Eero g., Saul?s g., Vakar?s g., Roi? g., Jav? g., Rugi? g., Lauko g., Vaivorykšt?s g., Erdv?s g., Bi?i? g., Vandens g., Debes? g., Sporto g., Ryto g.

 

Pakartotiniai seni?nai?i? rinkimai vyks lapkri?io 27 d. (tre?iadien?), 17.30 val. (prie Liucijanavos ir Šviesos gatvi? sankryos).

Vij?k? šiaurin?s seni?naitijos kandidatas:

               1.Darius Janulevi?ius, Pav?sio g. 2, Romaini? kaimel?s k., Kauno r.

Balsavime, renkant Vij?k? šiaurin?s seni?naitijos seni?nait? gali dalyvauti gyventojai, deklarav? savo gyvenam?j? viet? šiose gatv?se:

Vij?k? k. Akmen? g., iog? g., emuogi? g., Lauk? g., Braški? g., M?t? g., T?jos g., Sakalo g., Liucijanavos g., Laisv?s g., Šviesos g., Spindulio g., Kiauni? g., Pel?d? g., Diaugsmo g., Vilties g., Aušros g., Vakaro g., V?jo g., Palauk?s g., R?t? g., Astr? g., Ramuni? g., Romaini? kaimel?s k.

 

Pakartotiniai seni?nai?i? rinkimai ?vyks lapkri?io 27 d. (tre?iadien?) 17.10 val. Jurgin? g. 17, N. Muniški? k. (Autobus? stotel?).

Nauj?j? Muniški? seni?naitijos (Nauj?j? Muniški? k.) kandidatas ? seni?nai?ius:

  1.  Robertas Girnius, Jurgin? g. 17, Nauj?j? Muniški? k.

 

 

Prašome gyventojus aktyviai dalyvauti, renkant seni?nai?ius.

        Išsamesn? informacija tel. 8 687-71672 (seni?nas)

        el. p. seniunija@uzliedziai.krs.lt

        www.uzliedziai.eu