Deklaravimo tvarka

DEKLARAVIMO TVARKA
Asmenys besikreipiantys dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikia:
1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2.    Registrų centro pažymą.
3.    Nepilnamečius deklaruoja vienas iš tėvų. Pateikti gimimo liudijimus, jei turite kitus asmens tapatybę patvirtinančius vaiko dokumentus.
4.    Jei deklaruojama gyvenamoji vieta kitam asmeniui priklausančiose gyvenamosiose patalpose, privalo dalyvauti savininkas ir pateikti raštišką sutikimą.
5.    Jei yra bendrasavininkiai, reikalingas  visų bendrasavininkų raštiškas sutikimas.
Seniūnijoje taip pat išduodamos gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos.
Pažymos išduodamos, pateikus asmens dokumentą.
Kreiptis į 2 kabinetą.