Deklaravimo duomenų naikinimas

DEKLARAVIMO DUOMENŲ NAIKINIMAS
Gyvenamųjų patalpų savininkai, norėdamai panaikinti deklaravimo duomenis, turi kreiptis į Užliedžių seniūniją ir pateikti:
1.    prašymą panaikinti deklaravimo duomenis jiems nuosavybės teise priklausančiose  gyvenamosiose patalpose negyvenantiems asmenims;
2.    V Į Registrų centro pažymą apie nuosavybę;
3.    asmens dokumentą.
Spendimą dėl deklaravimo duomenų naikinimo, esant faktiniams įrodymams, kad asmuo tuo adresu negyvena, priima seniūnas.