Deklaravimo duomen? naikinimas

DEKLARAVIMO DUOMEN? NAIKINIMAS
Gyvenam?j? patalp? savininkai, nor?damai panaikinti deklaravimo duomenis, turi kreiptis ? Uliedi? seni?nij? ir pateikti:
1.    prašym? panaikinti deklaravimo duomenis jiems nuosavyb?s teise priklausan?iose  gyvenamosiose patalpose negyvenantiems asmenims;
2.    V ? Registr? centro paym? apie nuosavyb?;
3.    asmens dokument?.
Spendim? d?l deklaravimo duomen? naikinimo, esant faktiniams ?rodymams, kad asmuo tuo adresu negyvena, priima seni?nas.