Deklaravimas internetu

DEKLARAVIMAS INTERNETU
Deklaruoti gyvenam?j? viet? arba gauti paym? galima Elektronini? valdios vart? portale adresu: www.epaslaugos.lt
Norint pasinaudoti Elektronin?s valdios portalo teikiamomis paslaugomis, reikalinga nustatyti J?s? tapatyb?. Tai galite padaryti sistemoje pasirink? vien? iš ši? b?d?:
1.    turite tur?ti asmens tapatyb?s kortel?, su integruotais skaitmeniniais sertifikatais;
2.    turite b?ti vienos iš emiau pateikt? komercini? bank? internetin?s bankininkyst?s sistemos vartotoju:
AB SEB bankas
AB Swedbank
AB DNB bankas
AB Šiauli? bankas
Nordea Bank Lietuva
AB ?kio bankas
AB Citadele bankas
UAB Medicinos bankas
AB Danske bankas
UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras el. parašo klientams
UAB "Bit? Lietuva" mobilus el. parašas
Valstyb?s ?mon? Registr? centras
UAB Omnitel mobilus el.parašas
Lietuvos kredito unijos

3. tur?ti asmenin? skaitmenin? sertifikat?, išduot? Skaitmeninio sertifikavimo centro arba V? Registr? centras.
Registravimuisi Portale bus panaudoti J?s? asmens duomenys (vardas, pavard?, asmens kodas). Jokia kita banke saugoma informacija (pvz., s?skait?, pinigini? operacij? ir kt.) ? Portal? nebus perduodama.
LR Gyventoj? registro tarnybos paymos apie deklaruot? gyvenam?j? viet? ir šeimin? pad?t? usakymas ir apmok?jimas internetu. Ši paslauga teikiama pilname?iams asmenims, kurie nori gauti paym? apie savo duomenis esan?ius LR Gyventoj? registre.
Šia paslauga pasinaudoti gali tik:
•    AB Swedbank
•    AB Šiauli? Bankas
•    AB SEB bankas
elektronin?s bankininkyst?s klientai, kadangi tik per ši? bank? elektronin?s bankinkyst?s sistemas galima atsiskaityti u usisakyt? paym?.