Atliek? surinkimo akcija!

2019 Vasario 25 d.

Kovo 27d. Kauno rajono savivaldyb?s gyventoj? ir biudetini? ?staig? bus nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atliekos:

  • automobili? akumuliatoriai,
  • automobili? amortizatoriai,
  • automobili? kuro, tepalo ir oro filtrai,
  • panaudota alyva,
  • baterijos (galvaniniai elementai),
  • padangos (vienas gyventojas (transporto priemon?s valdytojas) gal?s atiduoti ne daugiau kaip 2 naudotas padangas, tod?l b?tina su savimi tur?ti transporto priemon?s registracijos paym?jim?).

Atliekos priimamos tik iš fizini? asmen? ir tik nurodytu laiku surinkimo vietoje perduodant jas UAB „alvaris“ vairuotojui. Palikti atliekas surinkimo vietoje grietai draudiama.
?mon?ms, ?kininkams informacija apie tinkam? alyv? ir apmokestinam?j? gamini? atliek? tvarkym? teikiama mob. 8 687 95 159 arba el. paštu info@agia.lt.