Apie seniūniją

Užliedžių seniūnija yra Šiaurės vakarinėje Kauno pusėje, vienu kraštu prisiglaudusi prie miesto, iš kitos pusės juosiama Nevėžio, nuo Domeikavos seniūnijos atribota autostrada. Visa seniūnijai priklausanti Nevėžio pakrantė yra saugomas Nacionalinis kraštovaizdžio draustinis. Jam priklauso ir Nevėžio kranto miškas. Miškai seniūnijoje užima daugiau kaip pusę teritorijos, 38 proc. sudaro žemės ūkio naudmenos, 3 proc. vandenys – tai Nevėžis ir mažesni upeliai: Sausinė, Lieda, Plytupis. Bendras seniūnijos plotas – 34 km2.  Užliedžių seniūnijos herbas, kuriame pavaizduotos Nevėžio lankose perinčios ir valstybės saugomos griežlės,  patvirtintas 2009 m. sausio 13 d.  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

Užliedžių seniūniją sudaro 13 kaimų: Užliedžiai – seniūnijos centras (1595 gyventojai),  Bivyliai (11 gventojų), Giraitė (1361 gyventojai), Kudrėnai(1 gyventojas), Linkuva (0 gyventojų), Naujieji Muniškiai (220 gyventojų),  Paltiškiai (1 gyventojas),  Paparčiai (184 gyventojai),  Romainiai (15 gyventojų),  Romainių Kaimelė (47 gyventojas),  Sausinė (321 gyventojai),  Vijūkai (682 gyventojai), Žemaitkiemis (0 gyventojų).

Gyventojai. Seniūnijoje 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis gyveno 4438 gyventojai. Didžiausias kaimas Užliedžiai. Tai pastarąjį dešimtmetį ypač sparčiai besiplečiantis kaimas. 1970 m. čia gyveno 249 gyventojai, 1987 m. – 419, 2001 m. – 629, o 2011 m. jau 1271,  2015 – 1595.

Seniūnija. Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį ir 3  darbininkai. Pastaruoju metu aplinkos tvarkymo darbams pasitelkiami ir visuomenei naudingus darbus privalantys atlikti socialinės pašalpos gavėjai. Kasmet pasitelkiami ir viešuosius darbus dirbantys seniūnijos gyventojai.

Seniūnijos funkcijos:

1) neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2) prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

3) pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;

4) kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

5) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

6) kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

7) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

8) dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

9) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

10) nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

11) padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

13) dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

14) organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

15) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

16) nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

17) organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

18) tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

19) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

20) savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys.

Kontaktai: Adresas: Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen. 54303 Kauno r., el. paštas seniunija@uzliedziai.krs.lt, faksas 8 37 337 931.

Seniūnas Irmantas Šumskas, tel. 8 687 716 72

Vyr. specialistė Kristina Nekrošienė, tel. 8 37 337 930, 8 670 94481

Specialistė Lina Sarafinavičienė, tel. 8 37 337 931

Specialistė Rūta Akulionė, te. 8 37 337 931

Socialinio darbo organizatorė Renata Lažaunykienė, tel. 8 37 537 337, 8 609 76392