Apie seniūniją

Užliedžių seniūnija yra Šiaurės vakarinėje Kauno pusėje, vienu kraštu prisiglaudusi prie miesto, iš kitos pusės juosiama Nevėžio, nuo Domeikavos seniūnijos atribota autostrada. Visa seniūnijai priklausanti Nevėžio pakrantė yra saugomas Nacionalinis kraštovaizdžio draustinis. Jam priklauso ir Nevėžio kranto miškas. Miškai seniūnijoje užima daugiau kaip pusę teritorijos, 38 proc. sudaro žemės ūkio naudmenos, 3 proc. vandenys – tai Nevėžis ir mažesni upeliai: Sausinė, Lieda, Plytupis. Bendras seniūnijos plotas – 34 km2.  Užliedžių seniūnijos herbas, kuriame pavaizduotos Nevėžio lankose perinčios ir valstybės saugomos griežlės,  patvirtintas 2009 m. sausio 13 d.  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

Užliedžių seniūniją sudaro 13 kaimų: Užliedžiai – seniūnijos centras (1595 gyventojai),  Bivyliai (11 gventojų), Giraitė (1361 gyventojai), Kudrėnai(1 gyventojas), Linkuva (0 gyventojų), Naujieji Muniškiai (220 gyventojų),  Paltiškiai (1 gyventojas),  Paparčiai (184 gyventojai),  Romainiai (15 gyventojų),  Romainių Kaimelė (47 gyventojas),  Sausinė (321 gyventojai),  Vijūkai (682 gyventojai), Žemaitkiemis (0 gyventojų).

Gyventojai. Seniūnijoje 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis gyveno 4438 gyventojai. Didžiausias kaimas Užliedžiai. Tai pastarąjį dešimtmetį ypač sparčiai besiplečiantis kaimas. 1970 m. čia gyveno 249 gyventojai, 1987 m. – 419, 2001 m. – 629, o 2011 m. jau 1271,  2015 – 1595.

Seniūnija. Seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį ir 3  darbininkai. Pastaruoju metu aplinkos tvarkymo darbams pasitelkiami ir visuomenei naudingus darbus privalantys atlikti socialinės pašalpos gavėjai. Kasmet pasitelkiami ir viešuosius darbus dirbantys seniūnijos gyventojai.

Seniūnijos funkcijos:

1) neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2) prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

3) pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;

4) kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

5) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

6) kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

7) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

8) dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

9) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

10) nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

11) padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

13) dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

14) organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

15) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

16) nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

17) organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

18) tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

19) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

20) savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys.

Kontaktai: Adresas: Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen. 54303 Kauno r., el. paštas seniunija@uzliedziai.krs.lt, faksas 8 37 337 931.

Seniūnė Jūratė Truncienė, tel. 8 687 716 72

Seniūnės pavaduotoja Vida Naruševičienė, tel. 8 37 337 930

Seniūnės padėjėja Lina Sarafinavičienė, tel. 8 37 337 931

Socialinio darbo organizatorė Renata Lažaunykienė, tel. 8 37 537 337

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendiniams įgyvendinti Kauno rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo 2013 – 2015 m. tvarkos aprašo“  II str. sudarant vietos bendruomenės tarybą  kasmet vykdoma ne mažiau ketvirtadalio VBT narių rotacija. 2015 m. Vietos bendruomenės tarybos pirmininku išrinktas seniūnaitis Nerijus Damanskis, pavaduotoju išrinkta seniūnaitė Kristina Ramanauskienė, sekretore išrinkta „Užliedžių bendruomenės centro“ narė Rita Baranauskienė, nariai – seniūnaitė Inga Jončienė, seniūnaitis Vytautas Bruzga, seniūnė Jūratė Truncienė, Giraitės gyventoja Laima Rakauskienė, bibliotekos vedėja Virginija Stancelienė, Užliedžių bendruomenės centro narė Asta Ščesnulevičiūtė.

Seniūnaitijos.

1-oji seniūnaitija: Giraitės k. Akacijų g., Alyvų g., Aviečių, Ąžuolų g., Bruknių g., Kaštonų g., Liepų g., Skroblų g., Spanguolių g., Svarainių g., Topolių g., Uosių g., Žaliosios g. Iš viso 474 gyventojai. Seniūnaitis Vytautas Bruzga, tel. 8699 19339

2-oji seniūnaitija: Giraitės k. Alksnių g., Drebulių g., Eglių g., Gluosnių g., Ievų g., Kėnių g., Klevų g., Pušų g., Slyvų g., Šermukšnių g., Trešnių g., Vyšnių g., Žaros g. Iš viso 177 gyventojai. Seniūnaitis Akvilė Snarskienė, tel. 860022797

3-oji seniūnaitija: Užliedžių k. Nevėžio g., Trumposios g., Žemaičių g., Plento g., Krūmų g., Ledos g. 1, 3, 4, 5, 6 ir 8, Volungės g., Bivylių k., Paltiškių k., Romainių k., Kudrėnų k. Iš viso 399 gyventojai. Seniūnaitė Veronika Imbrasienė, tel. 8 616 84711.

4-oji seniūnaitija: Užliedžių k. Griežlės g., Sodų g., Senosios g., Ledos g. 7 ir 9, Kalno g., Pievų g., Šlaito g., Ilgosios g., Minties g., Pienių g., Sodžiaus g., iš viso 450 gyventojų. Seniūnaitis Tadas Pilsudskis, tel. 8 677 08533.

5-oji seniūnaitija: Sausinės k., SB „Vanagynė“. Iš viso 225 gyventojai. Seniūnaitė Kristina Ramanauskienė, tel. 8 652 82803.

6-oji seniūnaitija: SB „Granitas“, SB „Lokomotyvas“, Paparčių k., iš viso 130 gyventojų. Seniūnaitis Inga Jončienė, tel.867511145

7-oji seniūnaitija: Vijūkų k. ir Romainių Kaimelės k. Iš viso 41 gyventojas. Seniūnaitis Nerijus Damanskis, tel..868512155

8-oji seniūnaitija: Naujųjų Muniškių k., iš viso 275 gyventojai. Seniūnaitis Julius Aužbikavičius, tel..860492650